Προπτυχιακές Σπουδές

Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη ή οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε τέσσερα έτη και οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.

Τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα ή τα πρώτα δύο (2) έτη σπουδών αντιπροσωπεύουν την πρώτη φάση των προπτυχιακών σπουδών με τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Μετά το 2ο έτος σπουδών και αφού έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 50% των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων κορμού, ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει μια από τις τρεις (3) κατευθύνσεις του τμήματος για την εξειδίκευση του πτυχίου του:

  • Διοίκησης Επιχειρήσεων (γενική κατεύθυνση)
  • Χρηματοοικονομική
  • Διοίκηση Υπηρεσιών και Τεχνολογίας  • Πρόγραμμα Σπουδών 2012-2013